Er din virksomhed klar til den nye persondatalov?

Det er sandsynligvis ikke gået mange næser forbi, at der i maj måned blev vedtaget en ny persondataforordning i EU, som også gør sig gældende ift. den danske persondatalov. Forordningen medfører en noget skrappere lovgivning med dertilhørende konsekvenser, hvis et regelbrud skulle forekomme. De nye regler stiller større krav til alle virksomheders behandling og opbevaring af kundedata og personlige oplysninger. Det er en tidskrævende affære at nå til bunds i de nye lovændringer, hvorfor det kan vise sig som en fornuftig løsning at søge juridisk rådgivning, hvis I vil klæde virksomheden på til den nye lov.

 

Hvad du bør vide om den nye forordning

Persondataloven fokuserer, som navnet også angiver, på privatpersoners data, som kan oversættes til personlige oplysninger. Formålet med den nye forordning er at tilbyde større beskyttelse for privatpersoner, da der i en årrække har været et stigende antal tilfælde af lækkede oplysninger. Sikkerhed er dermed nøgleordet i forbindelse med den reviderede lovgivning, som forsøger at imødekomme den teknologiske udvikling. Helt konkret stiller lovgivningen nu større krav til virksomhedernes dokumentation af håndteringen af personlige oplysninger, som skal være fuldkommen efter paragrafferne. Forbrugere skal nu også anmodes om samtykke i et langt større omfang, ligesom at de kan bede om at få slettet data. Sommetider skal data også slettes med det samme, ifølge den nye lovgivning. Hvis jeres virksomhed ikke efterlever disse nye krav, kan der være tale om langt større bøder, end det tidligere var tilfældet.

 

Hvordan gearer man virksomheden til den nye lovgivning?

De forskellige oplysninger skal behandles forskelligt alt efter hvilke former for oplysninger, som det drejer sig om. Her skelner man mellem private forhold, personfølsomme oplysninger samt ikke-følsomme oplysninger. Datatilsynet har oplistet en række standardvilkår (12 stk.), som minimum skal efterleves, hvis man vil undgå følgevirkninger. Mange finder imidlertid den nye lovgivning indviklet, da kravene nu er skærpede. Her kan et advokatfirma komme jer til undsætning. Firmaet kan således give jer en grundig indføring i lovgivningen og samtidig udarbejde forskellige handlingsprogrammer og risikoanalyser. Derudover kan firmaet hjælpe med oplæringen af eventuelle ansatte, som også skal have styr på forordningens nye regler. Juridisk assistance kan altså sikre virksomheden den parathed, som nu er så uhyre vigtig i forbindelse med databehandling. I kan bl.a. finde hjælp hos advokatfirmaet TVC, som tilbyder en uforpligtende drøftelse omkring mulighederne for optimeringen af jeres virksomheds behandling af data og personlige oplysninger.

 

Leave a Reply